Ads

TIN MỚI NHẤT

Friday, October 24, 2014

Lời Yêu Thương Kỳ 58 - Chia Tay Có Lẻ Phải Học Thêm Nhiều Điều


Chia tay là điều không ai muốn, nhưng có lẽ sau chia tay ta phải học nhiều thứ không có người kia, phải học cách sống mình và làm nhiều điều 1 mình...
Lời Yêu Thương Kỳ 58 - Chia Tay Có Lẻ Phải Học Thêm Nhiều Điều
  • Title : Lời Yêu Thương Kỳ 58 - Chia Tay Có Lẻ Phải Học Thêm Nhiều Điều
  • Posted by :
  • Date : 12:03 AM
  • Labels :
  • Views:
  • Facebook Comments
  • Blogger Comments

0 comments :

Post a Comment

Top