Ads

TIN MỚI NHẤT

Thursday, November 27, 2014

Start With The Boys - Clip ý nghĩa về sự công bằng trong xã hội

Chúng ta luôn nói với con trai chúng ta rằng "một người con trai thì không được khóc". Nhưng dường như các bậc phụ huynh lại quên không dạy cho chúng đừng nên làm con gái khóc....Vậy nếu bạn nói với 1 người con trai, cháu trai, anh trai, bạn trai rằng "con trai đừng nên khóc" sao không bắt đầu nói với họ "làm con trai xin đừng làm con gái khóc". Đó là sự công bằng phái nữ nên được nhận.

>> Clip ý nghĩa về sự hy sinh cao cả
>> Cha, con và chú chim sẻ

Start With The Boys - Clip ý nghĩa về sự công bằng trong xã hội
  • Facebook Comments
  • Blogger Comments

0 comments :

Post a Comment

Top