Ads

TIN MỚI NHẤT

Saturday, March 11, 2017
Tai thực sự thính khi nghe được tiếng lòng, mắt thực sự sáng khi nhìn thấu tâm linh

Tai thực sự thính khi nghe được tiếng lòng, mắt thực sự sáng khi nhìn thấu tâm linh

Người ta nói: “Tai thực sự thính chính là có thể nghe được tiếng lòng, mắt thực sự sáng là có thể nhìn thấu tâm linh.” Người thắng cuộc khôn...
Top